Promed Łazy

Opublikowano: 2020-12-20 22:17:40, przez: Jan Malicki. Edytowany: 2020-12-20 22:17:40

Liczba odsłon: 2018 |

WOZ w Chruszczobrodzie

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łazach po raz drugi pozyskał fundusze unijne na modernizacje oraz wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną placówek służby zdrowia na terenie gminy Łazy. Przez sześć lat funkcjonowania Zakładu wyremontowano wiejskie ośrodki zdrowia w Niegowonicach i Wysokiej, zmodernizowano i wyposażono w nowoczesny sprzęt medyczny Przychodnię Rejonowo – Specjalistyczną w Łazach dzięki dofinansowaniu z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego.

Ostatni projekt pod nazwą „Dostosowanie Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Chruszczobrodzie do standardów sanitarnych i medycznych” zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, w priorytecie 9. Zdrowie i rekreacja, działanie 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego. Dzięki wsparciu finansowemu środków unijnych wykonano gruntowny remont wszystkich pomieszczeń ośrodka zdrowia, termomodernizację budynku oraz zniesiono bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych. Placówka została wyposażona w nowy sprzęt i aparaturę medyczną niezbędną w realizacji podstawowej opieki zdrowotnej:

  1. elektrokardiograf
  2. spirometr
  3. wielofunkcyjny aparat diagnostyczny Corazon (do samodzielnego pomiaru wagi, wzrostu, ciśnienia krwi, rytmu serca, tkanki tłuszczowej)
  4. inhalator pneumatyczny z nebulizatorem
  5. automatyczny analizator moczu
  6. otoskop
  7. lampa bakteriobójcza
  8. tablice do badania wzroku Snellena
  9. tablice Ishihary.

Całkowita wartość wykonanych prac i zakupionych sprzętów to 462 502,60 złotych, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wyniosło 85% kosztów kwalifikowanych, w kwocie 353 201,21 złotych. Projekt był realizowany w 2009 roku. Ostateczne rozliczenie i zakończenie projektu nastąpiło w 2010 roku. Około 1400 pacjentów z Chruszczobrodu i okolic będzie mogło korzystać z pełni funkcjonalnej i nowocześnie wyposażonej placówki podstawowej opieki zdrowotnej. Znajdą się w niej między innymi: gabinet lekarza rodzinnego, pielęgniarki środowiskowej oraz sala zabiegowa. Tym zadaniem SPZOZ w Łazach kończy realizację wieloletniego programu dostosowania zakładu do wymagań Ministra Zdrowia, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.